Author: Oenoanda
•15:54
La Conferinţa Mondială Ateista "Zeii si Politica" care a avut loc la Copenhaga intre 18-20 iunie 2010, se declară după cum urmează:

1. Recunoastem dreptul nelimitat la libertatea de conştiinţă, religie şi credinţă, şi că libertatea de a practica religia ar trebui să fie limitata doar de necesitatea de a respecta drepturile celorlalţi.

2. Sustinem ca politica ar trebui să fie sprijinita de dovezi şi raţiune, nu de dogmă.

3. Afirmam necesitatea unei societati bazate pe democraţie, drepturile omului şi statul de drept. Istoria a arătat că societăţile cele mai de succes sunt cele mai seculare.

4. Singurul sistem echitabil de guvernare într-o societate democratică se bazează pe secularism: neutralitatea statului în materie de religie sau convingeri, fara favoritisme si fara discriminare.

5. Comportamentul privat, care respectă drepturile altora nu ar trebui să fie obiectul reglementarii juridice sau guvernamentale

6. Afirmam dreptul credincioşilor şi necredincioşilor deopotrivă de a participa la viaţa publică şi dreptul lor la egalitate de tratament în procesul democratic.

7. Afirmăm dreptul la libertatea de exprimare pentru toţi, sub rezerva limitărilor numai astfel cum este prevăzut în dreptul internaţional - legile pe care toate guvernele ar trebui să le respecte şi aplice. Respingem toate legile blasfemiei şi restricţiile privind dreptul de a critica religia sau poziţiile nereligioase.

8. Afirmam principiul o singură lege pentru toţi, cu nici un tratament special pentru comunităţile minoritare, şi ne-competenţa instanţelor religioase pentru soluţionarea litigiilor in materie civilă sau de familie.

9. Respingem orice formă de discriminare la locul de muncă, precum şi prestarea de servicii sociale pe motive de rasă, religie sau convingeri, sex, clasa, casta sau orientare sexuală.

10. Respingem orice atenţie specială acordata religiei, atat în politică cat şi în viaţa publică, şi ne opunem statutului caritabil si scutirii de impozit şi subvenţiior de stat pentru promovarea oricarei religii ca ostila intereselor non-credincioşilor şi celor de alte credinţe. Ne opunem finanţarii acordată de stat pentru şcoli religioase.

11. Sprijinim dreptul la educaţie laică, şi afirmăm nevoia de educaţie în gândirea critică şi distincţia dintre credinţă şi raţiune ca un ghid pentru cunoaştere şi diversitatea de convingeri religioase. Sustinem spiritul gandirii libere si predarea ştiinţei fără interferenţe religioase, şi ne opunem indoctrinarii religioase.

Link
This entry was posted on 15:54 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.